Artboard 1
Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Personvern

Norsk Gallup er et heleid datterselskap av Kantar TNS. Det er Norsk Gallup som er ansvarlig for datainnsamlingen til Kantar TNS. Kantar TNS er Norges største tilbyder av analysebasert rådgivning og leverer rådgivningstjenester til både offentlig og private virksomheter. Resultatene fra våre undersøkelser er viktig beslutningsgrunnlag for våre kunder. Informasjonen vi samler inn, blir behandlet statistisk og anonymisert før rapportering. Vi behandler alle opplysninger konfidensielt.

Gjeldende lover og regler

Vår virksomhet er avhengig av et godt renommé og høy anseelse i alle deler av befolkningen. Vår oppgave er å gi et korrekt bilde av befolkningens meninger, holdninger og atferd. For å kunne oppnå dette, er det viktig at flest mulig av de vi forespør, ønsker å delta i våre undersøkelser. Ved å delta i undersøkelser får du mulighet til å gi uttrykk for dine synspunkter og påvirke utviklingen av produkter og tjenester. Du vil alltid være anonym overfor våre oppdragsgivere, så sant annet ikke er uttrykkelig avtalt med deg.

Vi følger de lover, retningslinjer og bransjestandarder som gjelder vår virksomhet, slik at publikum har tillit til at vi ivaretar deres behov for konfidensialitet, anonymitet og verner om personlige opplysninger. Dette omfatter blant annet personopplysningsloven og Datatilsynets retningslinjer, såvel som Esomars og Norges Markedsanalyseforenings etiske regler og bransjestandard. I tillegg er Kantar TNS kvalitetssertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 20252 og ISO 26362 av Det Norske Veritas.

Svarene dine brukes utelukkende til statistiske analyser

Norsk Gallup samler inn data til markedsanalyse, meningsmålinger og andre typer statistiske undersøkelser. Informasjonen du gir oss brukes ikke til noen form for markedsføring eller salg rettet mot deg. Våre kunder får kun tilgang til informasjon som er statistisk bearbeidet, slik at det ikke er mulig å se hva enkeltindivider har svart.

Vi behandler svarene dine konfidensielt

Vi behandler svarene dine konfidensielt. Når undersøkelsen er gjennomført, blir ikke svarene dine lagret sammen med din kontaktinformasjon.

Ved deltakelse i våre undersøkelser samtykker du til at informasjonen du gir, lagres og brukes til markedsundersøkelsesformål. Dataene som samles inn, brukes til statistisk analyse og informasjonen vi gir til våre oppdragsgivere er anonymisert slik at enkeltpersoner ikke kan identifiseres.

I noen få tilfeller kan det være ønskelig å levere data på en måte som gjør det mulig å identifisere enkeltpersoner. I disse tilfellene vil vi be deg spesielt om tillatelse på forhånd.

I enkelte undersøkelser kan du bli bedt om å oppgi personlige opplysninger som gjør det mulig å identifisere deg, slik som navn, telefonnummer eller e-postadresse. Dette kan skje dersom vi må kunne kontakte deg, for eksempel i forbindelse med trekning av premier eller hvis undersøkelsen krever at vi kontakter deg på et senere tidspunkt. Når vi ber om slike opplysninger, vil vi gi tydelig informasjon om er årsaken til det, og vi vil be om din tillatelse til å bruke denne informasjonen.

Sletting av personopplysninger

Kantar TNS og Norsk Gallup har særskilte rutiner for anonymisering og sletting av personopplysninger. Sletting av personopplysninger er automatisert.

Du har rett til innsyn i informasjonen vi har lagret om deg.

Du har rett til å se de personlige opplysningene vi har registrert om deg, og du vil få innsyn dersom du ber om det. Hvis opplysningene er unøyaktige, ufullstendige eller irrelevante, har du rett til å be om at opplysningene endres eller slettes. Ved spørsmål om innsyn kan vi kreve særskilt legitimasjon for å sikre oss mot feilaktig utlevering av personopplysninger.

Frivillig deltakelse

Det er frivillig å delta i våre undersøkelser, og du kan når som helst avbryte en undersøkelse hvis du ønsker det.

Vi forstår og respekterer at det kan være enkelte spørsmål du ikke ønsker å svare på. Du kan alltid velge å la være å svare på enkeltspørsmål ved å velge ”vil ikke svare” eller tilsvarende alternativ.

Dataansvarlig og henvendelse

Den dataansvarlige er Kantar TNS AS, Kirkegata 20, Postboks 240, Sentrum, N-0103 Oslo. Telefon 911 11 600. Ytterligere opplysninger om Kantar TNS finner du på www.tns-gallup.no.