Artboard 1
Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Personvern

Norsk Gallup er et heleid datterselskap av Kantar TNS. Det er Norsk Gallup som er ansvarlig for datainnsamlingen til Kantar TNS. Kantar TNS er Norges største tilbyder av analysebasert rådgivning og leverer rådgivningstjenester til både offentlig og private virksomheter. Resultatene fra våre undersøkelser er viktig beslutningsgrunnlag for våre kunder. Informasjonen vi samler inn, blir behandlet statistisk og anonymisert før rapportering. Vi behandler alle opplysninger konfidensielt.

Vi behandler svarene dine konfidensielt

Vår oppgave er å gi et korrekt bilde av befolkningens meninger, holdninger og atferd. For å kunne oppnå dette, er det viktig at flest mulig av de vi forespør, ønsker å delta. Ved å delta i undersøkelser får du mulighet til å gi uttrykk for dine synspunkter og påvirke utviklingen av produkter og tjenester.

Ved deltakelse i undersøkelsen er du sikret full anonymitet ovenfor vår oppdragsgiver. Norsk Gallup Institutt AS og Kantar TNS AS behandler alle personopplysninger konfidensielt. Vi vil aldri offentliggjøre opplysninger om hva enkeltpersoner har svart. Personopplysninger behandles av et fåtall medarbeidere som er underlagt taushetsplikt. Undersøkelsen gjennomføres i henhold til Datatilsynets retningslinjer for behandling av personopplysninger.

Ved deltakelse i våre undersøkelser samtykker du til at informasjonen du gir lagres i inntil tre år. Dataene lagres kun i Europa og i tråd med kravene i den europeiske personvernloven. Dataene brukes til statistiske analyser, statistiske markedsundersøkelsesformål og for å trekke målrettede utvalg.

Vi følger de lover, retningslinjer og bransjestandarder som gjelder vår virksomhet og ivaretar våre deltakerens behov for konfidensialitet, anonymitet og verner om personlige opplysninger. Utover personopplysningsloven og Datatilsynets retningslinjer, omfatter dette også Esomars og Norges Markedsanalyseforenings etiske regler og bransjestandard. I tillegg er Kantar TNS kvalitetssertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 20252 og ISO 26362 av Det Norske Veritas.

Svarene dine brukes utelukkende til statistiske analyser

Norsk Gallup samler inn data til markedsanalyse, meningsmålinger og andre typer statistiske undersøkelser. Informasjonen du gir oss brukes ikke til noen form for markedsføring eller salg rettet mot deg. Våre kunder får kun tilgang til informasjon som er statistisk bearbeidet, slik at det ikke er mulig å se hva enkeltindivider har svart.

Sletting av personopplysninger

Kantar TNS og Norsk Gallup har særskilte rutiner for anonymisering og sletting av personopplysninger. Sletting av personopplysninger er automatisert.

Du har rett til innsyn i informasjonen vi har lagret om deg.

Du har rett til å se de personlige opplysningene vi har registrert om deg, og du vil få innsyn dersom du ber om det. Hvis opplysningene er unøyaktige, ufullstendige eller irrelevante, har du rett til å be om at opplysningene endres eller slettes. Ved spørsmål om innsyn kan vi kreve særskilt legitimasjon for å sikre oss mot feilaktig utlevering av personopplysninger.

Frivillig deltakelse

Det er frivillig å delta i våre undersøkelser, og du kan når som helst avbryte en undersøkelse hvis du ønsker det.

Vi forstår og respekterer at det kan være enkelte spørsmål du ikke ønsker å svare på. Du kan alltid velge å la være å svare på enkeltspørsmål ved å velge «vil ikke svare» eller tilsvarende alternativ.

Dataansvarlig og henvendelse

Vårt personvernombud kan kontaktes for spørsmål om behandling av personopplysninger eller om du vil trekke ditt samtykke tilbake.  Personvernombudet kan nåes på personvern@norskgallup.no. Eventuelle klager kan stiles til Datatilsynet

Den dataansvarlige er Kantar TNS AS, Kirkegata 20, Postboks 240, Sentrum, N-0103 Oslo. Telefon 911 11 600. Ytterligere opplysninger om Kantar TNS finner du på www.tns-gallup.no.