Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Medlemssider TV-meterpanelet

TV-meterpanelet er under avvikling, og alle medlemmer har fått tilsendt informasjon og  utstyr for retur av måleutstyret. Måling av seertall fortsetter nå i Gallup Seerundersøkelsen.

Les om Gallup Seerundersøkelsen her

Hvordan foregår målingene?

Målingene er elektroniske, og en tekniker innstallerer måleutstyr til hvert TV-apparat i husstandene som deltar i undersøkelsen. Sammen med måleapparatet følger det med en fjernkontroll. Personene i husstanden har hver sin knapp på fjernkontrollen de skal trykke når de begynner å se på TV og som de trykker seg ut igjen med når de slutter å se på TV. Måleapparatet registrerer hvilket TV-innhold som vises og hvem som ser på.

Undersøkelsen måler også annen bruk av TV, som bruk av PVR-boks, TV-spill, Blueray-/DVD-spillere etc. Alle TV-utstyrsenheter som vanligvis er tilkoblet TV kobles til en liten koblingsboks på baksiden av TV-en. Vi kan dermed registrere om TV-apparatet benyttes til TV-seing eller til annen bruk.

Et av meterne inneholder et GSM-modem for overføring av data. All informasjon som registreres av målutstyret i løpet av dagen blir automatisk overført til TNS Gallup hver natt . Disse TV-dataene blir så bearbeidet og de endelige seertallene for de ulike TV-stasjonene forrige døgn blir beregnet. Seertallene benyttes aktiv av TV-selskapene og mediebyråer hver dag i planleggingen av TV-sendingene.

Bruk av TV-meteret - Husstandsmedlemmer

Hver husstandsmedlem har sin egen tast på fjernkontrollen. Under beskrives framgangsmåten for bruk av bokstavtastene, vist med et eksempel der Liv er husstandsmedlem med tast A:

 1)  Når du slår på TV-apparatet vil måleapparatet lyse Hvem er tilstede? Dette er en påminnelse om at du må trykke deg inn.

 Hvem-ser-på
  
2) Trykk inn din tast på fjernkontrollen. Du får nå en velkomsthilsen:

 Velkommen-Liv
 
3) Bokstaven til hver person som er registrert som seer vil lyse på måleapparatet:

 AB-gjester
 
4) Når du forlater et rom hvor TV-en står på trykker du deg ut som seer med din tast. Du skal trykke deg ut selv om du forlater TV-rommet bare en liten stund. Du vil da få meldingen :

 Farvel
 
5) Din bokstav vil nå forsvinne fra måleapparatet: 

B-gjester

Dersom TV-en er på når du kommer tilbake til rommet, må du huske å trykke din tast igjen. Din bokstav vil igjen komme opp på måleapparatet.

Hvis du har små barn i husstanden, vennligst hjelp dem å trykke ned sine taster når de kommer inn eller går ut av et rom hvor TV-en står på.

Bruk av TV-meteret - Gjester

Faste gjester

Regelmessige gjester, som barnevakter, familie og venner som ofte er på besøk, bør ha sin egen faste bokstavtast på fjernkontrollen, akkurat som husstandsmedlemmene. Dette gjør det enklere for gjestene å registrere sin seing. De faste gjestene skal bruke fjernkontrollen på samme måte som husstandsmedlemmene.

Tilordning av taster til faste gjester kan skje når tekniker installerer utstyret, slik at gjesten blir registrert med navn i metret. Dette kan også ordnes i ettertid, ta kontakt med oss og oppgi navn og fødselsdato på de faste gjestene som ønkses lagt til. Det er kun plass til å registrere 8 faste taster til sammen for husstandsmedlemmer og gjester.

Andre gjester

For andre gjester brukes tastene i feltet Gjester på fjernkontrollen. Disse er angitt med røde taster for kvinner og blå taster for menn og er delt inn i aldersgrupper. Registreringen foregår på følgende måte:

1) Gjesten trykker en rød eller blå tast som samsvarer med gjestens kjønn og aldersgruppe. Meteret vil utifra vårt eksempel vise:

0-kvinner-30-39

2) Trykk tasten Ny gjest for å bekrefte. Dersom det er flere gjester av samme kjønn og i samme aldersgruppe, trykkes Ny gjest en gang for hver gjest:

1-kvinner-30-39

3) Repeter punkt 1 og 2 for gjester i andre aldersgrupper.

4) Meteret vil vise det totale antall gjester som er registrert som seere. Du kan også sjekke at gjesteregistreringen er korrekt ut fra antall, alder og kjønn ved å trykke Vis gjester.

5) Når en gjest skal forlate TV-rommet, skal vedkommende trykke seg ut som seer. Trykk tasten Fjern gjest på fjernkontrollen. Displayet viser:

Velg-en-gjestetast

6) Velg tasten for riktig kjønn og aldersgruppe for den gjesten som forlater rommet. Trykk tasten Fjern gjest igjen for å bekrefte. Dersom du skal fjerne flere gjester av samme kjønn og i samme aldersgruppe, trykk Fjern gjest en gang for hver gjest som skal fjernes.

Dersom du prøver å fjerne en gjest i en aldersgruppe som ikke er registrert, vises meldingene Ingen å fjerne og Beklager, prøv igjen.

Bruk av TV-meteret - Andre funksjoner

Sjekk seere

Meteret vil periodevis blinke Sjekk seere? og deretter bokstavene til de personene som er registrert som seere. Dette er en kontroll for at opplysningene i måleapparatet stemmer overens med de personene som er tilstede i rommet.Meldingen vil forsvinne etter noen sekunder. Dersom de korrekte seerne er registrert, gjør du ingenting. Dersom bokstavene er feil retter du opp dette.


Ingen seere

Dersom TV-en står på uten at noen er til stede i TV-rommet, skal alle ha trykket seg ut før de forlater rommet. Deretter trykkes tasten Ingen seere på fjernkontrollen. Ingen seere vil stå og blinke i displayet helt til noen kommer inn i rommet igjen og registrerer seg som seer.

Reise/ferie


Dersom du reiser bort for kortere eller lengre tid, skal du trykke inn ferie-tasten på fjernkontrollen når TV er slått av. Du må vente noen minutter etter at TV er slått av før ferietasten fungerer.

1. Trykk tasten Ferie. Displayet vil noen sekunder vise:

Bekreft-ferieBekreft-ferieBekreft-ferie


2. Trykk ferietasten igjen for å bekrefte dette. Displayet vil nå vise Ferie!:

Ferie!


Måleapparatet vil automatisk slå seg på igjen neste gang du slår på TV-en din.

Stem-tasten

Enkelte av fjernkontrollene har en en stem-tast, samt et felt med talltaster i grønt, merket med karakterskala. Disse har ingen funksjon og skal ikke benyttes.

Inntrykkingsregler TV-meteret
 • Du registrere deg som seer ved hjelp av fjernkontrollen når du er tilstede i et rom hvor TV-apparatet står på. 
 • Du trykker deg ut som seer når du forlater rommet hvor TV-apparatet står på. 
 • Du registrere deg som seer også når TV benyttes til andre formål enn vanlig TV-seing, slik som  DVD, Blue-ray, TV-spill, streaming eller radiolytting. 
 • Du registrere deg også som seer dersom du bedriver andre aktiviteter samtidig, så lenge du er tilstede i rommet hvor TV-apparatet står på.
Bonussystemet

Vi belønner din husstands innsats ved å oppretter en poengkonto når måleutstyret er tilkoblet. I forkant av installasjonen gis det poeng for besvarelse av et spørreskjema. Poengsystemet er slik:

 • 1000 poeng tildeles hver person 11 år og eldre som besvarer spørreskjemaet i forkant av installasjonen
 • 5000 poeng godskrives gavekonto når måleutstyret er installert i husstand
 • 2000 poeng godskrives hver måned utstyret er tilkoblet

Poengene kan når som helst innløses i gaver fra vårt rikholdige gaveutvalg som presenteres i vår nettbutikk og gavekatalog. Gavekatalog og en oversikt over poengsaldo sendes ut to ganger i året.

Nettbutikken er passordbeskyttet, og passord blir tilsendt når måleutstyret er installert. Ved å  klikke på menypunktet Nettbutikk og logge inn med husstandens brukernavn (t + hjemnr.) og passord, har du oversikt over husstandens poengsaldo og alle gavebestillinger. Dersom du har glemt passordet, sender vi deg dette på mail.

Du kan foreta en bestilling når du selv ønsker, enten ved å bestille direkte i nettbutkken, ved å sende inn et bestillingsskjema i posten eller ring til Gallup Panelsenter på 800 41 440. Gavene blir sendt portofritt, vanligvis som Servicepakke. Vi gjør oppmerksom på at dersom pakken ikke blir hentet innen fristen, trekkes 2000 poeng for returporto.

Oppsparte bonuspoeng kan løses inn i gaver inntil 6 måneder etter avsluttet deltakelse i TV-panelet.

Tilkobling til strømnettet

Det er viktig at alt installert måleutstyr er tilkoblet strømnettet til enhver tid. Dersom du er redd for lynnedslag, kontakt oss.

Du kan fortsatt ta ut strømkontaktene til eget utstyr som TV, PC, dekoder/PVR-boks, DVD/Blueray-spiller, spillkonsoll og lignende.

Bak på måleutstyret er det en liten lampe som skal lyse konstant rødt. Den indikerer at alt er i orden. Det er fint om du kan sjekke med jevne mellomrom at lampen lyser. Dersom den blinker, ber vi om at du trykker på knappen under lampen.

Personvern

Alle i husstanden er sikret full anonymitet ovenfor vår oppdragsgiver. Norsk Gallup og Kantar TNS behandler alle personopplysninger konfidensielt. Personopplysninger behandles av et fåtall medarbeidere som er underlagt streng taushetsplikt. Undersøkelsen gjennomføres i henhold til Datatilsynets retningslinjer for behandling av personopplysninger.

Informasjonen om din husstand vil bare bli brukt i analyser og statistiske tabeller. Vi vil aldri offentliggjøre opplysninger om hva enkeltpersoner har sett hverken på TV.Vi vil aldri avsløre navn eller adresser til medlemmer som deltar i undersøkelsen. Alle personopplysninger vil bli slettet etter 6 måneder, eller tidligere dersom det er ønskelig.

Erklæring

Som medlem av TNS Gallup TV-meter Panel lover jeg å…

 • Trykke inn ’min’ tast på fjernkontrollen hver gang jeg er til stede i et rom hvor TV-apparatet står på.
 • Trykke ut igjen ’min’ tast på fjernkontrollen hver gang jeg forlater et rom hvor TV-apparatet står på.
 • Kontakte TNS Gallup når jeg kjøper nytt PC- eller TV-utstyr, når husstanden vokser eller blir mindre eller om det oppstår problemer med målingen.
 • Benytte opptjente poeng innen 6 måneder etter avsluttet deltakelse.
 • Ikke aktivt meddele i sosiale medier at jeg deltar i TNS Gallups TV-meter panel.

  TNS Gallup lover …

 • At du kan forlate panelet når du måtte ønske det
 • At utstyret ikke vil skade din TV, forutsatt at våre instruksjoner for bruk er fulgt
 • At du vil bli kreditert bonuspoeng for hver måned du deltar i undersøkelsen
 • At alle data blir behandlet i henhold til Datatilsynets retningslinjer
 • At dine personopplysninger vil bli slettet hos oss 6 måneder etter avsluttet deltakelse
 • At vi vil svare på dine spørsmål så snart det lar seg gjøre
 • At vi aldri vil forsøke å selge deg noe

Jeg bekrefter at jeg eller andre i min husstand per i dag ikke jobber i et TV-selskap, i et selskap som driver produksjonsvirksomhet for TV-selskapene eller i markeds-analysebransjen, og vil gi beskjed til TNS Gallup dersom jeg får ny jobb i nevnte bransje.

TAKK!

 

 

Når bør du kontakte oss?

Når du anskaffer, fjerner eller bytter

 • TV-apparat
 • Utstyr tilkoblet TV-apparatet (DVD/Blu-ray-spiller, TV-spill etc)
 • Mottakerutstyr for TV-signalene (dekoder/PVR-boks) 

Ved endringer i husstanden

 • hvis medlemmer flytter inn eller ut av husstanden
 • hvis husstanden flytter

Hvis du har problemer:

 • med TV-apparatet
 • med fjernkontrollen
 • med måleutstyret
 • når måleutstyret tas ut av drift, for eksempel ved oppussing
 • når du vil opprette egen tast til faste gjester